Infobox

Pište nám na adresu: mail@top09dobruska.cz

Najdete nás na facebooku:

TOP09 Dobruška

Najdete nás i na instagramu:

TOP Dobruška instagram

Náš tip

Připojili jsme se k výzvě.

Aktuality

ING. ARCH. OLDŘICH BITTNER ZVOLEN RADNÍM

Na základě volebního výsledku byl do zastupitelstva zvolen lídr naší kandidátky Ing. arch. Oldřich Bittner. V pondělí 5. 11. 2018 byl na ustavujícím zasedání zvolen do Rady města Dobruška. Děkujeme všem našim příznivcům za podporu ve volbách a věříme, že se nám podaří zrealizovat co nejvíce bodů z našeho programu.

ROZHOVOR S ING. ARCH. OLDŘICHEM BITTNEREM PRO ORLICKÝ TÝDENÍK ZE DNE 18. 10. 2016

V Dobrušce se minulý měsíc konala přednáška arch. Oldřicha Bittnera s názvem Přívětivé město s příklady ze zahraničních i našich měst, jak za účasti obyvatel dosáhnout proměny v prosperující město s vysokou kvalitou života.

Další podobná přednáška s názvem Přívětivé město II se uskuteční 27.10.2016 v Dobrušce 27. října od 18.00 v Malém sále Společenského centra - Kina 70. Při této příležitosti nám architekt Bittner, nový radní města Dobrušky odpověděl na několik otázek.

Co to konkrétně pro vás znamená - přívětivé město?

Každý nějaké takové město zná. Pozná se tak, že ho rádi navštěvujeme, že se nám v něm líbí, baví nás v něm trávit svůj čas. Známe je z dovolených a hodně z nás má to štěstí, že v takovém městě i bydlí. Přívětivé město je takové, které vytváří dobré podmínky k různým aktivitám člověka. Synergie dobře uspořádaného města a aktivit lidí dokáže udělat společný prostor atraktivním, město pulsující a zároveň bezpečné. V takovém městě je pak velice příjemné žít. Má to však své zákonitosti a je třeba tomu umět vytvářet vhodné podmínky - a to už je řeč o disciplíně, která to umí - o urbanismu. Přednášky, které tomuto tématu věnuji, se snaží odkrýt tyto principy širokému publiku, protože to zas až taková „věda" není. Možná si jen ne všechno správně uvědomujeme, a proto stavbu měst dnes odbýváme tzv. územním plánováním a deformujeme nepřeberným množstvím zbytečných právních předpisů.

Je taková Dobruška? Nyní jako radní máte možnost nějakým způsobem do tohoto problému zasahovat - nebo to chce delší čas na případné změny?

Město je fenomén a pro mě velké téma. Moje aktuální veřejná funkce s tím zas až tak nesouvisí, spíše se občas dobře prolíná. Urbanismus je záležitostí dlouhodobou, ve které není významnou časovou jednotkou život jedné generace, natož jedno volební období. Dobruška je dobrá. Ostatně, jak by mohla být s tímto názvem jiná... Má kvalitní historické jádro, město je soběstačné, pro každodenní život poskytuje vše co je potřeba, žije kulturou. Na druhou stranu - vše dobré jsme de facto zdědili. Z urbanistického hlediska se v Dobrušce nic významného za posledních 25 let neudálo. Máme na čem stavět, ale problém vidím v tom, že to neděláme. Možná nevíme jak, někdy nemáme dost představivosti, někdy zas chybí trocha odvahy.

V čem udělali předci v Dobrušce chyby a v čem byli třeba nadčasoví, co se podařilo? Co městu chybí?

Historická Dobruška vznikla podle staletí osvědčených a rozvíjených zásad urbanismu a tato část přirozeně, jako u všech historických měst, funguje. Problém nastal v minulém století, kdy se tyto zásady zdály být překonané a nevyhovující. Přestaly se tvořit městské prostory -ulice a náměstí, soubory domů se přestaly uzavírat do bloků. Dnes víme, že to byla špatná cest, jejíž vrcholnou esencí jsou paneláková sídliště. Ta nejsou městotvorná,ale monofunkční. Nepodněcují aktivity obyvatel jako je podnikání, obchod, služby, ale i péče společný prostor, volnočasové aktivity atd. Jedinou výhodou je, že sídliště přinesla relativně velký počet obyvatel. Toto pozitivum se bohužel však nedá pozorovat u sídlišť rodinných domů. Je zde malá hustota obyvatel, která nemůže vytvářet sociální a ekonomické vazby. Lokality jsou drahé investičně i provozně.

Jaké příklady z českých a zahraničních měst byste použil - respektive v přednášce použijete?

V minulé přednášce jsem se snažil ukázat, že kvalitativním kritériem je hustota zástavby, která je přímo úměrná hustotě obyvatelstva. Na náhodně vybraných městech ze zahraničí jsem se poukazoval na fakt, že těsnější města fungují lépe. Obyvatelé se v nich lépe a bezpečněji pohybují, koncentrace lidí vytváří podmínky pro prosperující obchod a ten přináší kvalitu v podobě velké a rozmanité nabídky. Demonstroval jsem, jak vypadá vhodné ztvárnění vařejných prostorů města, které se pak stávají městským „obývákem". A tématem byly i ukázky výsledků aktivní participace obyvatel na podobě a rozvoji svého města.
V nadcházející přednášce bych se chtěl podobným způsobem zamyslet nad Dobruškou. Máme zde spoustu volného místa, tudíž nevyužitého potenciálu. Bez nabídky bydlení a služeb se nám trend odlivu mladých lidí zvrátit nepodaří. Města, kterým ubývají obyvatelé se trápí a ztrácí svou přívětivost.

Na čem v současné době pracujete? Letos už ne, ale budete mít příští rok možného „adepta" na stavbu roku?

Náš ateliér navázal dlouhodobou spolupráci s městysem Častolovice. Moc si vážíme tamějšího vedení, které projevilo trpělivost a nechalo nás vytvořit vizi urbanistického rozvoje Častolovic, ale hlavně odvahu, začít tuto vizi pomalými a drobnými krůčky naplňovat. Tato práce nás baví velice. Dalo by se říci že to, o čem se v Dobrušce snažím přednášet, máme možnost v Častolovicích uskutečňovat.
Samozřejmě pracujeme na mnoha dalších projektech, hlavně rodinných domů. Velice zajímavá je pro nás spolupráce se Skicentrem v Deštném, kde se již objevily stavby dle našeho návrhu, které modernizují tvář střediska a na dalších pracujeme.
A Stavba roku? Stavba roku nelze uskutečnit bez „investora roku". V nadsázce se snažím říct, že zda se podaří stavbu dotáhnout ke skvělému výsledku, záleží především na odhodlání a jisté umanutosti investora. Takovému jsme vždy velmi rádi maximálně nápomocni a pro hodnotný výsledek uděláme vše, co je v našich silách. Staveb roku tedy několik máme! Jsou jimi pro náš všechny stavby, kdy se nám to podařilo s investorem dotáhnout k naplnění naší vize.

Autor: Irena Voříšková


ROZHOVOR S JANEM GRULICHEM, ŘEDITELEM ZŠ V DOBŘANECH

Znám Tě jako aktivního člověka. Jsi ředitelem soukromé Základní a Mateřské školy, jaké nemají u nás obdoby, vedl jsi stavbu multikulturního centra Elada v Bystrém, máš rodinu... Jsi připraven na to, že u nás znamená vstup do politiky „sešup" na společenském žebříčku?

Škola, Elada i Mateřská škola byly pro mne obrovské výzvy. V roce 2005 byla dobřanská škola těsně před zavřením a čekalo se snad už na nějaký zázrak, aby mohla fungovat dál, a podařilo se. Dnes má škola 166 žáků, učitelé v ní pracují rádi a proto tam chodí rádi i děti... A také v naší škole pracuje hodně mužů. Dva na prvním stupni, tři na druhém, a pak ještě školník a já. Když jsem školu přebíral, byl jsem tam jako muž sám, ani školníka jsem neměl. Pro žáky je tento smíšený kolektiv určitě velmi prospěšný. Dohromady je nás pětadvacet zaměstnanců.

Stejně tak výstavba Elady a otevření školky byla obrovskou výzvou, a byla to pro mne čest, že jsem tento projekt mohl vést, a také se podařilo.

A teď je tedy pro mne výzva krajské zastupitelstvo, tak uvidíme :). A k tomu společenskému sestupu. Třeba jsem pořád naivní, v té politice jsem ještě nikdy nebyl, tak se asi budu snažit, aby byli politici víc oblíbení. (smích).

Jsem rád, že ti mohu v kampani pomoct, protože koho jiného, než osobnosti jako jsi ty, by lidé chtěli v politice mít? A je podle mne dobré vědět, že politika může být zajímavá i pro lidi, kteří ji „nemají zapotřebí". Čemu chceš v kraji konkrétně pomoci?

Samozřejmě, že se se svou profesí chci věnovat hlavně školství, protože to je specifický obor. V kraji se sice školství jako celek úplně ovlivnit nedá, ale každopádně, jako největší problém vidím v kraji střední školy. Hrozně mi vadí to přešlapování. Pořád se říká, jak jsou poloprázdné, kolik to stojí peněz... Myslím si, že by se už konečně měla najít odvaha pojmenovat, proč jsou poloprázdné? Zda jsou špatně vedené, nebo není o obor zájem ... a posuzovat každý případ individuálně. Jsem přesvědčen, že kvalitní školy jsou plné.
Ale samozřejmě, protože jsem z našeho krásného regionu Orlických hor, vím o mnoha slibech, které kraj dal a nesplnil. Ať jde o silnice, různé opravy apod., tak bych chtěl, aby se na náš region nezapomínalo a aby tam měl svého zástupce.

To jsem chtěl právě říct, že zastupuješ region, který by si zasloužil zvýšenou péči a věřím, že bys mu dokázal pomoci, protože tím, že tady celý život žiješ, tak jeho problémy znáš. Ale v souvislosti s tím mne napadá otázka:!" Nepřijdou v Dobřanech o dobrého ředitele?"

Musím říct, že mě ta práce baví tak, že rozhodně neplánuji měnit své zaměstnání. Jednou jsem si sám sobě řekl, že až škole nebudu moct co víc dát, tak odejdu. Ale na stole se mi hromadí projekty a vize na několik let :) Ale jedna kolegyně mi už řekla, že mě volit nebude, protože pak bych měl na školu ještě méně času než teď. (smích)

Když se vrátíme k tvé úspěšné škole, tak si na tomto příkladu můžeme uvědomit, že i zapadlý region může být výjimečný, když se sejde konstelace schopných lidí. Vidíš ještě někde nevyužitý potenciál, kde bychom mohli být podobně úspěšní a nemít pocit, že se tady nic vytvořit nedá?

V první řadě si myslím, že náš region není zapadlý, naopak :) Ve faře vedle školy v Dobřanech se scházeli nadšení obrozenci - František Hek, Magdalena Rettigová i sám abbé Dobrovský. V mém okolí žije spousta velmi úspěšných lidí, kterých si vážím a kteří dokáží tvořit.

Sám mám takovou dlouhodobou vizi, že nám po základním vzdělávání chybí ještě vzdělávání pro dospělé. Chtěli bychom vytvořit takovou „horskou akademii". Už s tím máme zkušenosti, bohužel na to zatím nebylo dost času, abychom to rozjeli ve větším rozsahu. Chtěli bychom nabídnout různé kurzy pro místní. Když jsme otevírali počítačové kurzy, tak opravdu přijeli lidi z pole, zaparkovali traktor před školou a šli na kurz práce s počítačem. Takže bychom chtěli najít témata - může to být i jazyková příprava, aby lidé nemuseli jezdit na kurzy třeba do Dobrušky, ale mnohá jiná. Třeba nakupování po internetu nejen pro seniory, finanční gramotnost, fotografování a grafika...

Škola je odpoledne prázdná, vytopená, máme vybavení, máme schopné lidi... Možná dokonce už letos něco začneme, ale zatím si to nechám pro sebe, abych třeba jen něco nesliboval.

A pak si myslím, že horám by slušel i dům pro seniory, aby nemuseli z hor odcházet, když budou nějakou péči potřebovat. Někdy v budoucnu třeba i s hospicovou péčí.

Vidím kolem sebe obrovský potenciál šikovných lidí, kteří třeba někdy dělají, co je nebaví, ale když je to začne bavit, tak rozkvetou.

A ještě jedno téma. Zabýváš se vzděláním dětí- myslíš i na to, jak vzdělané a schopné absolventy přilákat zpátky do regionů, aby nezůstávali v centrech a byli přínosem pro náš kraj?

Vždycky záleží na tom, jestli ty dobré absolventy bude někdo chtít. Jestli budou mít prostor k bydlení, přírodní podmínky jsou krásné, tak se vrátí. Chtěl bych se snažit propojit více školy se zaměstnavateli a s praxí. Žáci pak již třeba velmi brzy zjistí, že tady v regionu najdou uplatnění.
Ale pokud jde o vzdělání, já nechci dělat měřítko, že úspěšný člověk má vysokou školu... protože děti jsou rozdílné. Já jim vždycky říkám, že je jedno, co budou dělat, ale musí to dělat o trochu lépe než ostatní a být u toho šťastné. Ať je to cukrář - když bude mít svou práci rád, bude mít zakázky a frontu v cukrárně. Ať je to truhlář, který si bude moc vybírat zákazníky...a nebo vystuduje vysokou školu.

A je dobré mít sny...I Elada byl zpočátku jen takový sen. Přemýšlel jsem často, že bychom něco takového postavili a ono se to opravdu podařilo, dokonce bez dotací.

Když se lidé setkají s vizí, která je osloví, dokážou obrovské věci. Nejprve se nám nechtělo investovat do domu, který by sloužil jen o víkendu, ale když vznikla myšlenka multifunkčního centra, kde mohou být svatby, koncerty, kulturní akce a také Mateřská školka...že to bude stavba, která bude komunikovat s ostatními obcemi a okolím, lidé se pro to nadchli a uskutečnili jsme to.

Když se sejde pozitivní energie, tak se to vždycky projeví. Třeba ne hned a člověka to stojí spoustu sil, ale nakonec to vždycky přijde. Děkuji ti za rozhovor.

Otázky svému kolegovi z volební kampaně pro volby v Královéhradeckém kraji za TOP 09 položil Oldřich Bittner.


DOBRUŠKA JINÝMA OČIMA PODRUHÉ

Koaliční dohoda pro Zastupitelstvo města Dobrušky, kterou uzavřely strany SNK Veřejnost za všestranný rozvoj Dobrušky, TOP 09, KDU ČSL, Hnutí Východočeši a Hnutí Ano 2011 pět dní po odvolání starosty Tojnara, znamená stejně jako odvolání významný posun v dobrušské komunální politice. Od autoritativnosti k demokratičtějšímu rozhodování. A obě tyto události se staly ve městě poprvé.
Právě body koaliční dohody naznačují, jakým směrem se chtějí strany v zastupitelstvu a při správě města ubírat a co by se mělo ve městě změnit. Všechny body mají společného „ jmenovatele" - větší transparentnost při uzavírání zakázek, větší respekt k práci komisí Rady a výborů Zastupitelstva, větší respekt k jiným názorům i k veřejnosti. Podle dohody bude rozpočet města doplněn o přílohu, v níž budou rozepsány všechny investiční záměry, vnitřní směrnicí budou vytvořena pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, u zakázek většího rozsahu, spadajících pod zákon o zadávání veřejných zakázek, budou zakázky zveřejňovány s dostatečným předstihem i nad rámec, jež požaduje zákon, aby byla zajištěna větší konkurence a tím minimalizování nákladů. Pro stavbu sportovní haly v Pulicích bude vytvořena komise, v níž budou mít zástupce všechny strany - i tím bude zajištěna větší transparentnost v rozhodování.
Možnost připojení k této dohodě byla jako vstřícný krok nabídnuta všem stranám.
Strany, jež dohodu uzavřely, prohlašují, že budou jednat podle zásad dobrého partnerství, profesionální spolupráce a slušnosti. Všechny tyto body tedy vlastně obsahují vysvětlení, proč byl starosta Tojnar odvolán a co by se mělo ve městě změnit. Nejsou to jen změny, jež se týkají větší transparentnosti v hospodaření a způsobu rozhodování o investicích, ale týkají se i oblastí neméně důležitých - celkové atmosféry ve městě. Atmosféry, která rozhoduje o tom, jak se cítí občané, v jaké atmosféře pracují úředníci na městském úřadě, jak se rozhoduje o přijímání a propouštění zaměstnanců města, jak probíhají jednání zastupitelstva. To všechno jsou parametry důležitější, než ocenění v nejrůznějších anketách. Koaliční dohodu je možné si přečíst v plném znění na webových stránkách města a přejme nám všem - zastupitelům i občanům - dobrý start.

Jitka Šestáková


Dohoda o koaliční spolupráci pro Zastupitelstvo města Dobruška v období 2016 - 2018.


Na zasedání zastupitelstva města Dobrušky, které proběhlo 8. 3. 2016 byl odvolán dosavadní starosta města pan Petr Tojnar. Odvolán byl hlasem 8 zastupitelů z celkového počtu 15. Společně se zastupiteli, kteří odvolání podpořili, jsme hlasovali i my, zastupitelé za TOP 09.
Následně byl, i našimi hlasy, zvolen nový starosta Petr Lžíčař. Novými členy rady jsou dále Petr Sadovský (jako neuvolněný místostarosta) a Oldřich Bittner.
Proč jsme se rozhodli k tomuto závažnému činu a podíleli se na radikální změně v radě města?
Před týdnem opustil funkci místostarosty a s ní i pozici v radě města Petr Lžíčař. Důvodem byly složité osobní i pracovní vztahy s odvolaným starostou, které z pohledu Petra Lžíčaře neumožňovaly jejich další spolupráci. V jeho osobnosti jsme vnímali člověka pracovitého, schopného dialogu a člověka vstřícného k jiným názorům. Místostarosta Lžíčař se ve své pozici osvědčil a pro Dobrušku odvedl velký kus práce. Jeho rozhodnutí nás nemile překvapilo a vnímali jsme ho jako ztrátu pro naše město.
Při ustavující schůzi zastupitelstva na podzim 2014 jsme hlasovali pro Petra Tojnara do funkce starosty. Byla nám přislíbena spolupráce a ochota k vytvoření podmínek pro uskutečnění některých důležitých témat z našeho volebního programu. Po roce a půl jsme však nuceni konstatovat, že k tomu nedošlo v míře, která by smysluplnou práci umožňovala.
Zkušenosti z našeho působení a výše uvedené odstoupení místostarosty nás utvrdily v přesvědčení, že Petra Tojnara ve funkci starosty, přes všechny jeho nesporné úspěchy, vnímáme jako osobu, která brání lepší práci radě města, zastupitelstvu i celému městskému úřadu.
Jsme přesvědčeni, že i malé město by se mělo vést moderním způsobem. Tím máme na mysli vstřícný a otevřený přístup k občanům a korektní způsob jednání se spolupracovníky i podřízenými. Věříme, že nový starosta i rada města toho budou schopni a změna atmosféry na radnici přinese lepší výsledky.

Jana Šťásková, Oldřich Bittner


1. ROČNÍ MĚSTSKÉHO BĚHU DOBRUŠKOU

Chůze a běh jsou pro člověka nejpřirozenějším pohybem. Náš hektický styl života moc příležitostí k pohybu neposkytuje. A právě proto se tyto aktivity mezi námi velmi rozšířily a stále více lidí se po pracovním vypětí vydává za humna, protáhnout své tělo a vyčistit hlavu.
Společně s paní Hanou Maršíkovou a Lubošem Doležalem nás napadlo, uspořádat Městský běh Dobruškou. Umožnit všem aktivním lidem, zdejším sportovcům, lidem co mají rádi výzvy, aby si mohli „doma", společně změřit své síly.
Za podpory města Dobrušky zveme všechny místní i přespolni , sportovní i nesportovní spolky, veřejnost i profesionály k účasti.
20. září 2015
Start u domku F. L. Věka v 10 hodin/ od 9 hodin prezentace/
Městský okruh 2,5 km, tratě:
10 km :
Kategorie ženy: do 29 let, nad 30 let
Kategorie muži: do 29 let, 30-39 let, 40-49 let, nad 50 let
5 km hobby:
muži a ženy bez rozdílu věku
startovné zdarma
informace a přihlášky na telefonních číslech: 605 156 575, 725 714 068

Trasa závodu povede ulicí Belveder, Spojovací, K. Michla, Pulická a V Zahradách. Přesná mapa je zveřejněna na stránkách města Dobrušky. Tištěnou formu obdržíte v Informačním centru na náměstí.

Jana Šťásková, zastupitelka


DOBRUŠKA JINÝMA OČIMA POPRVÉ

aneb veřejná prezentace workshopu architektů spojená s výstavou.
Mnozí jste zaznamenali, že v letošním horkém srpnu proběhl za podpory města Dobrušky v našem městě workshop architektů. Zúčastnilo se ho 15 studentů architektury pod vedením MgA. Petry Karlové za plné podpory pana profesora Mgr. Josefa Dudka a Ing. arch. Zuzany Retterové. Všichni tito jmenovaní jsou nedílnou součástí Společenstva Psí hvězdy.
Pan profesor trval na tom, a mě to velmi těší, abych vám ve zkratce Společenstvo představila. Tato skupina sdružuje různé profese od architektů přes designéry po sochaře. Má nepsaný řád, který je dobrovolně celou skupinou dodržován. Já zmíním pouze pravidla nejdůležitější: pracovitost, plné soustředění na dané téma, skromnost a otevřenost diskusi i jinému názoru.
Myslím, že v průběhu workshopu tato skupina prokázala, že do Společenstva právem patří. Tito mladí lidé prožili v Dobrušce pár dní. Ve skromných podmínkách, v plném nasazení a ve velmi horkém počasí pracovali na tom, jak naše město vylepšit. Hledali nová urbanistická a architektonická řešení. Celá jejich práce byla bez nároku na honorář, tak je jejich jedinou odměnou zájem nás, obyvatel Dobrušky, o jejich práci a o to, jestli se alespoň některá jejich řešení budou realizovat.

Proto si dovoluji pozvat Vás na výstavu „Dobruška jinýma očima aneb Workshop architektů u nás". Od začátku října bude možné tuto výstavu navštívit ve foyeru Kina 70. Máte tedy již podruhé možnost seznámit se s ideovým architektonickým vhledem této pracovní skupiny.

Veřejná prezentace celého workshopu proběhne 19. 10. od 15 hodin v malém sále Kina 70.

Nebylo možné už dát dohromady celou pracovní skupinu, tak za všechny zúčastněné prezentaci uvede MgA. Petra Karlová, za což jí už teď patří velký dík.
Přijďte si popovídat o Dobrušce, o návrzích a různých řešeních problémů našeho veřejného prostoru. Máte možnost přemýšlet o Dobrušce jinýma očima.

Jana Šťásková, zastupitelka


POZVÁNKA PRO OBČANY K ÚČASTI NA ARCHITEKTONICKÉM WORKSHOPU O DOBRUŠCE

Jedním ze způsobů, jak hledat inspiraci pro zajímavá řešení v rozvoji města, je pozvat ke spolupráci „ jiné oči". Požádat odborníky, aby umožnili místním vykročit ze zajetých pohledů a názorů na město, aby posoudili situaci jinak, s jinou zkušeností a nároky. Tento způsob může přinést řadu originální podnětů a návrhů pro řešení větších i menších městských celků. Rozhodli jsme se jej v našem městě vyzkoušet.
Ve spolupráci s městem Dobruška proběhne v Dobrušce 1. 8. - 6. 8. 2015 pracovní setkání mladých architektů pod vedením Ing. arch. Zuzany Retterové a MgA Petry Karlové. Architektonický workshop počítá i s účastí občanů a považuje účast místních obyvatel za velmi důležitou pro zdar celého pracovního setkání. Týden před zahájením workshopu bude v Informačním centru na náměstí vyvěšena slepá mapa města, do níž mohou občané zaznamenávat své postřehy, názory, návrhy i zkušenosti s architekturou a urbanistickým řešením Dobrušky. Zároveň bude v Informačním centru umístěn banner (plakát) pro slovní připomínky. Také budou po městě vyvěšeny plakátky s informacemi o celé akci.
Program workshopu bude zahájen v neděli 2. srpna 2015 v 10 hodin od sokolovny,komentovanou prohlídkou na kterou zveme i občany města, zpracováním podkladů - mezi jinými i těch, které budou shromážděny díky spolupráci občanů. Setkání s veřejností se uskuteční ve čtvrtek 6. srpna ve 14 hodin v malém sále Společenského centra - Kina 70. Na něm budou prezentovány výsledky pracovního setkání mladých architektů v Dobrušce a především diskuse se všemi, kteří mají o podobu a další rozvoj svého města zájem. Je to výjimečná příležitost konfrontovat vlastní názory s názory odborníků a také společně přemýšlet. Všechny vás srdečně zveme na toto setkání o dobrušské architektuře a návrzích na řešení různých problémů našeho veřejného městského prostoru.

Jan Šťásková, zastupitelka


Hodně zdraví a krásný nový rok - chtěla bych se připojit se svým přáním k tomu, co si v tomto období vzájemně přejeme. A s ohledem na zprávy, přicházející ze světa bych dodala i mír a zdravý rozum.
Dovolte mi na počátku nového roku malé ohlédnutí v kontextu s nedávnými oslavami 25. výročí sametové revoluce.

V roce 2014 jsem se stala novou zastupitelkou našeho města. Chci podporovat a prosazovat nové věci, ptát se i kontrolovat. A v této souvislosti se obracím i na Vás. Chtěla bych Vás pozvat na veřejná zasedání zastupitelstva měsa Dobrušky. Seznamujte se s tím, jak pracujeme, ptejte se... Prostě zúčastněte se rozhodování, nejen při volbách. Hlídejte si- v dobrém slova smyslu - své zastupitele. Ve svém jednání jsme odpovědni jen Vám a sami sobě. 25 svobodných let ukázalo, že demokracie je krásná, ale těžká věc.
Využívejme, že se můžeme podílet na všem, co se v našem městě děje. Buďme u toho,- jen tak si nejlépe uděláme názor. Je nutné poznat své zastupitele, diskutovat, kritizovat a společně vše řešit.
Co nás čeká v nejbližší době? Rozpočet města, územní plán, projednání nového zdroje tepla v Dobrušce a s tím související ceny tepla, rozdělování dotací spolkům a sdružením, zajímavá rozprava by mohla vzniknout nad připravovaným integrovaným plánem města Dobrušky. V rámci tohoto plánu chceme podpořit Dům seniorů, startovací byty pro mladé lidi, vznik cyklotras.
To vše jsou i příležitosti pro Vás. Jistě i Vy máte zajímavé nápady, názory, myšlenky.
A tak Vás ještě jednou srdečně zvu - přijďte na veřejná zasedání zastupitelstva města Dobrušky. Termín a program je vždy zveřejněn na vývěsce nebo na webových stránkách města.

Jana Šťásková, zastupitelka