Infobox

Pište nám na adresu: mail@top09dobruska.cz

Najdete nás na facebooku:

TOP09 Dobruška

Najdete nás i na instagramu:

TOP Dobruška instagram

Náš tip

Připojili jsme se k výzvě.

< návrat zpět

Robert Franc

40 let, vedoucí OS Krytý bazén města Dobrušky

fotka, Robert Franc


Náš lídr Oldřich Bittner každému kandidátovi položil dvě otázky.
Zde jsou Robertovy odpovědi:

Mile jsi mě překvapil, s jakým odhodláním a nadšením ses jako nový „šéf“ koupaliště a krytého bazénu vrhl na problém jeho nevyhnutelné rekonstrukce. Přesvědčil jsem se, že o celé problematice toho víš opravdu hodně a nelituješ času a energie informace získávat. TOP 09 Dobruška měla revitalizaci jako jeden bod v programu do minulých voleb. Byl to hlavní důvod, proč se ucházíš o hlasy voličů v nadcházejících volbách?

Když jsem začal uvažovat o kandidatuře, byl pro mě vodítkem program TOP 09 z roku 2014. Celkově na mě zapůsobil novátorsky, což je i v mé současné práci zapotřebí. Při mém nástupu v roce 2016 na pozici vedoucího krytého bazénu, jsem si byl vědom stavu, v jakém se bazén nachází. V tu dobu jsem si vytyčil několik priorit, které jsem chtěl do října 2018 dotáhnout.

1. Zachránit bazén (při mém nástupu jsme chvíli uvažovali že zařízení uzavřeme).
2. Nechat zpracovat digitální zaměření objektu (bez digitálního zaměření nelze dnes prakticky nic dělat).
3. Vypracovat studii rekonstrukce celého areálu (jiná možnost prakticky není).

Všechny úkoly se mi podařilo splnit, takže v současné době jsme připraveni formou veřejné soutěže vybrat projektanta a začít projektovat. V únoru 2018 jsme veřejnosti představili „Studii rekonstrukce bazénu v Dobrušce“ ve zdejším společenském centru Kino 70. Zájem ze strany veřejnosti byl veliký. Zaplněný sál si poslechl projektanta a v následné diskuzi se konzultovaly různé podněty a připomínky. Chci podotknout, že studie má občanům ukázat možnou podobu bazénu v budoucnu a není nikterak závazná. Studie slouží jako takový „obrázek do budoucna“. Studie nikdy neobsahuje propočet provozních nákladů. Provozní náklady se řeší až v dalším stupni projektové dokumentace. Samozřejmostí je, že se budeme chovat jako řádný hospodář a budeme se snažit o snížení provozních nákladů celého provozu. Technologických řešení je v dnešní době nepřeberné množství. Studie počítá s rozvržením celé rekonstrukce na několik na sebe navazujících etap. Vše bude záležet na finančních možnostech a prioritách města.


Jsi zaměstnancem města, chceš být i zastupitelem. V čem vidíš výhody a v čem případná úskalí? Jak jim hodláš čelit?

Jelikož na zastupitelstva chodím pravidelně (mám to v popisu práce), nic nového to pro mě není. Nespornou výhodou být zastupitelem je fakt, že zastupitel spolurozhoduje o dalším rozvoji města. Jako rodilý Dobrušťák cítím potřebu diskutovat a spolupřipravovat projekty, které posunou Dobrušku kupředu. Samozřejmě to není jen o bazénu. Problémů, které Dobruška má, je mnoho: absence bytové výstavby, využití kulturního domu a Archlebových sadů, absence strategického plánu města, apod. Zároveň ale musím s pokorou dodat, že máme krásné město.

Zaslechl jsem, že zastupitel by neměl být zároveň zaměstnancem města, jelikož se jedná o střet zájmů. Pokud se na věc podíváme z jedné strany, tak ano. Vlastně je člověk sám sobě 1/15 nadřízeným. Jako zaměstnanec mám pohled na fungování města z jiné perspektivy a musím říct, že pohled zevnitř struktury je jiný. Záleží pouze na tom, jak se kandidát chopí funkce zastupitele.