Infobox

Pište nám na adresu: mail@top09dobruska.cz

Najdete nás na facebooku:

TOP09 Dobruška

Najdete nás i na instagramu:

TOP Dobruška instagram

Náš tip

Připojili jsme se k výzvě.

< návrat zpět

PhDr. Jitka Šestáková

72 let, novinářka

fotka, PhDr. Jitka Šestáková


Náš lídr Oldřich Bittner každému kandidátovi položil dvě otázky.
Zde jsou Jitčiny odpovědi:

Jste aktivní občan, dobrušské dění sledujete bedlivě. Jak vnímáte uplynulé volební období ve srovnání s těmi předchozími?

Dvě poslední volební období se od sebe výrazně lišila. V tom předchozím jsem byla až zaskočena brutalitou postupu vůči zastupitelům s odlišným názorem, než měli tehdejší vítězové voleb. Snahy omezit cestu informací z jednání zastupitelstva k veřejnosti, omezit práva zastupitelů rozhodovat o financích vedly ke koncentraci moci v jedněch rukou.

O to intenzivnější byla zkušenost s možnostmi demokratického rozhodování, když se podařilo tuto situaci změnit. Po odvolání starosty Petra Tojnara a zvolení nové rady v čele se starostou Petrem Lžíčařem se atmosféra i způsob jednání změnily. Zastupitelstva i diskuze probíhají v klidu, projekty jsou projednávány s veřejností, člověk s jiným názorem není považován za nepřítele. Jsem velmi vděčna, že se i v Dobrušce demokracie osvědčila, byť to není snadný způsob vládnutí.


Přesto, na čem se musí z pohledu kvalitní občanské společnosti v Dobrušce ještě zapracovat?

Po letech jsem k termínu „občanská společnost“ trochu skeptická. Přesvědčila jsem se, že jsou to vždy konkrétní občané, kteří jsou ochotni ve své komunitě udělat něco navíc. Obnovit památný obraz v lese, uspořádat sbírku na opravu varhan, udělat program pro děti nebo vyjet se svými přáteli na hranice, kde strádají tisíce uprchlíků ze zemí válečného konfliktu. Spektrum těchto činností je velice různé, ale vždy musí tito lidé překonat přirozený ostych z vystupování na veřejnosti, věnovat svůj čas a energii, mít odvahu setkat se s kritikou a jinými názory. Jinak to ale nejde. Život je vždy utvářen nejen politiky, ale i tím, co jim občané dovolí.