Infobox

Pište nám na adresu: mail@top09dobruska.cz

Najdete nás na facebooku:

TOP09 Dobruška

Najdete nás i na instagramu:

TOP Dobruška instagram

Náš tip

Připojili jsme se k výzvě.

Ohlédnutí

Potřetí vstupují kandidáti za TOP 09 do komunálních voleb v Dobrušce. Jaký je základní rozdíl od roku 2010, kdy jsme kandidovali poprvé? Dobruška se změnila – a změnila se k lepšímu. Rozdíl mezi těmito dvěma volebními obdobími 2010 – 2014 a 2014- 2018 můžeme vysledovat jak v našich programech, tak z vlastní zkušenosti.

Před osmi lety jsme do našeho programu napsali: „Chceme v komunální politice změnit především způsob jednání a rozhodování o správě a vedení města. Základním principem, jímž by se toto jednání mělo řídit, je otevřenost. Otevřené a průhledné zadávání zakázek, jež ctí rovnou soutěž pro všechny zúčastněné. Otevřená a oboustranná komunikace vedení města a občanů ve všech médiích i osobním jednání. Občané města by měli být i po volbách rovnocennými partnery těch, které do zastupitelstva zvolili, nejen pouhými objekty, o nichž se rozhoduje. Nevyhýbat se nepohodlným otázkám, konfliktní situace řešit vyjednáváním a oboustranně přijatelným řešením, to jsou postupy, jež kandidující za stranu TOP 09 požadují a zároveň nabízejí svým spoluobčanům.“

Po volbách jsme se od vedení města i v zastupitelstvu setkávali s přesně opačným přístupem. Snahou omezit tuto komunikaci, ať změnou jednacího řádu, nebo zredukováním informací, jež o jednání zastupitelstva dostává veřejnost, v závěru období dokonce zastupitelé odhlasovali návrh omezit svůj vliv na rozhodování o financích. Vše směřovalo ke koncentraci moci v jedněch rukou a po městě nás sledovalo stále víc kamer. Dokonce i při koupání v krytém bazénu.

Do druhého volebního období jsme vstupovali pod heslem „V jaké Dobrušce chceme žít?“ Náš program měl 17 bodů. Po čtyřech letech můžeme konstatovat, že 11 bodů z tohoto programu bylo zcela, nebo aspoň částečně splněno. Díky naší iniciativě, přispěním vedení města i změnou legislativy jako byl například zákon o radničních tiskovinách, který požadoval, aby v těchto tiskovinách mohli otiskovat svá stanoviska a návrhy i opoziční zastupitelé. Začali jsme se o toto právo hlásit a informovat o své činnosti spoluobčany.

V průběhu tohoto období se ve vedení města odehrála významná změna. V březnu 2016 odvolalo zastupitelstvo dosavadního starostu Mgr. Petra Tojnara a zvolilo starostou Ing. Petra Lžičaře, který už předtím rezignoval na svou funkci místostarosty. Zkušenost s demokratickým postupem byla velkým pozitivním zážitkem a od té doby se také začala atmosféra ve městě měnit. I jednání zastupitelstva a následné  diskuse probíhaly v klidu, mnohé projekty a návrhy města byly projednávány s veřejností. Změnilo se i složení rady a Ing. arch. Oldřich Bittner se stal jejím členem.

A které z našich návrhů a bodů programu pro volební období 2014 – 2018 se staly skutečností?

V Dobrušce působí již dva roky městský architekt Ing. arch. Tomáš Harom.

Projekty městských staveb jsou včas projednávány s veřejností.

Rozpočet města je zveřejňován na webových stránkách města, stejně jako informace o plánovaných městských projektech.

Podařilo se výrazně snížit cenu za teplo z teplárny.

Pracuje se na revitalizaci bazénu.

Dobruška spolupracuje s dalšími obcemi na rozšíření sítě cyklostezek.

Radniční tiskovina Dobrušský list zanikla a v novém Dobrušském zpravodaji je uveřejňováno široké spektrum informací, není to „jednosměrka“ jako předtím.

Souhrnné jízdní řády slouží už několik let dobrušským občanům, dokonce i s dárkem individuálního výtisku pro každého občana  v Dobrušském zpravodaji. To, že naše město na rozdíl od všech okolních měst až do roku 2015 nic takového nemělo, bylo jen obtížně pochopitelné, přesto to tak bylo a starosta Tojnar na prvním zastupitelstvu po volbách tento náš návrh odmítl. Této realizace se potom ujal až místostarosta Petr Poláček a úspěšně ji splnil. Včetně tabule s odjezdy autobusů u zastávek na nádraží.

Kamery už ve městě nepřibývaly a internetová Dobruška získala nové webové stránky.

Se zajímavými myšlenkami a jiným pohledem na Dobrušku přispěli účastníci dvou architektonických studentských workshopů, které se konaly v letech 2015 a 2016.

Do diskuse a společného přemýšlení o městě přispěly dvě veřejné přednášky architekta Oldřicha Bittnera  „Přívětivé město“ na podzim roku 2016.

A tímto směrem se bude ubírat i naše další usilování. Principem, kterým se řídíme, je kontinuita a věrnost programu, který jsme vytvořili. Do prvních voleb před osmi roky jsme vstupovali s heslem „Slušnost, odpovědnost a dodržování pravidel“. Platí pro nás stále.

sepsala PhDr. Jitka Šestáková